Ecuria e Tregtisë së Jashtme

Eksportet shqiptare në pesë vitet e fundit (2012-2016) kanë ndjekur një trend rritës, duke përjashtuar vitin 2015, në të cilin ato kanë pësuar ulje. Rritja mesatare e eksporteve rezulton me 4,6 %. Nga ana tjetër, importet gjatë këtij 5 vjeçari kanë shfaqur një ecuri të luhatshme e cila ka rezultuar në një rritje mesatare 1,4…

Hapet thirrja për aplikim: COS-CLUSINT-2016-03-01, Ndërkombëtarizimi i Klasterave

Objektivi kryesor i kësaj thirrje është të intensifikojë bashkëpunimin e klasterave dhe rrjetit të biznesit në vendet e Europes dhe vendet kandidate, si dhe të mbështesë ngritjen e “Partneritetit Strategjik Europian të Klasterave”, për të udhëhequr bashkëpunimin ndërkombëtar të klasterave drejt interesave strategjike për vendet e treta dhe përtej Europës dhe se fundi te mbeshtese…

T’ia nisësh nga zero

Shumëkush nuk beson në teorine ” tja nisësh nga zero” në biznes. Andi, djali nga Fieri, e ka kthyer riciklimin në sipërmarrje duke realizuar objekte të ndryshme funksionale apo vepra arti. Andi i ripërdor materialet e riciklueshme duke i kthyer ato në objekte dekori apo arti. Disa nga materialet që mund të punohen apo gjenden me…

Hapet thirrja për projektet e përbashkëta, fondi 25 mln euro për Itali-Shqipëri-Mali i Zi

Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes bëri me dije se ka hapur thirrjen e parë për projektet e përbashkëta territoriale Itali-Shqipëri-Mali i Zi,  pjesë e programit Interreg IPA që përfshin tre shtete. Fondi i vënë në dispozicion për projektet e propozuara është 25 milionë euro, nga të cilat 85 për qind mbulohen nga…