Regjistri i ndërmarrjeve në Shqipëri për vitin 2023

“Regjistri i ndërmarrjeve në Shqipëri për vitin 2023” përmban të dhëna statistikore për njësitë ekonomike aktive që ushtrojnë aktivitet ekonomik brenda territorit të Shqipërisë. Këto ndërmarrje aktive në vendin tonë, bazuar edhe në shifrat zyrtare të publikuara nga INSTAT, paraqiten si më poshtë: 130.338 është numri i ndërmarrjeve në fund të vitit 2023 duke shënuar…

Details

“Raporti vjetor 2016/2017 mbi SME-të Europiane”: Rimëkëmbja e SME-ve vazhdon.

Publikohet “Raporti vjetor 2016/2017 mbi SME-të Europiane”. Ky raport paraqet lajme të mira: rimëkëmbja e SME-ve vazhdon. Raporti vjetor, i përgatitur në baza vjetore, ofron një përmbledhje të madhësisë, strukturës dhe rëndësisë së SME -ve në ekonominë evropiane dhe një pasqyrë të ecurisë së kaluar dhe të parashikuar të SME-ve nga viti 2008 në 2018.…

Details

Tirana SME Week 2017: Speed up to Europe

Instituti Shqiptar i SME-ve “SME Albania” me mbështetjen e Ambasadës Hollandeze dhe Cooperazione Italiana do të organizojë aktivitetin me temë “Tirana SME Week 2017: Speed up to Europe”, në datat 16 dhe 17 Nëntor 2017 pranë ambienteve të Telekom Mobile, Rruga Ibrahim Rugova, Tiranë. Java e SME-ve është një fushatë pan-evropiane që synon të promovojë…

Details