Thirrje për aplikime Akademia e SME-ve 2021: TREGTIA ONLINE– Sfidat e SME-ve Instituti Shqiptar i SME-ve “SME Albania” në bashkëpunim me Fondacionin Konrad Adenauer  do të organizojnë trajnimin e sipërmarrjeve me temë: TREGTIA ONLINE–Sfidat e SME-ve Sipërmarrje të vogla dhe të mesme do të kenë mundësinë të pajisen me njohuritë bazë lidhur me tregtinë online, barrierat…

Details

“Raporti vjetor 2016/2017 mbi SME-të Europiane”: Rimëkëmbja e SME-ve vazhdon.

Publikohet “Raporti vjetor 2016/2017 mbi SME-të Europiane”. Ky raport paraqet lajme të mira: rimëkëmbja e SME-ve vazhdon. Raporti vjetor, i përgatitur në baza vjetore, ofron një përmbledhje të madhësisë, strukturës dhe rëndësisë së SME -ve në ekonominë evropiane dhe një pasqyrë të ecurisë së kaluar dhe të parashikuar të SME-ve nga viti 2008 në 2018.…

Details

Tirana SME Week 2017: Speed up to Europe

Instituti Shqiptar i SME-ve “SME Albania” me mbështetjen e Ambasadës Hollandeze dhe Cooperazione Italiana do të organizojë aktivitetin me temë “Tirana SME Week 2017: Speed up to Europe”, në datat 16 dhe 17 Nëntor 2017 pranë ambienteve të Telekom Mobile, Rruga Ibrahim Rugova, Tiranë. Java e SME-ve është një fushatë pan-evropiane që synon të promovojë…

Details