{:al}Markat, Patentat dhe Pronësia Industriale, Z. Elvin Lako{:}{:en}Markat, Patentat dhe Pronësia Industriale, Z. Elvin Lako {:}

{:al}Në intervistën e kësaj jave në rubrikën “Pyet Ekspertin”, Elvin Lako, Drejtori i Përgjithshëm i DPPM na jep detaje për mënyrën e funksionimit të Markave, Patentatave dhe Pronësisë Industriale në Shqipëri. Për më tepër informacion referojuni intervistës.[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=WdvrGpHFkWs[/embedyt]{:}{:en}[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=WdvrGpHFkWs[/embedyt]{:}

{:al}Pyet Ekspertin! Krijimi i partneriteteve, Znj. Ingrid Konomi{:}{:en}Ask the expert! PhD. Ingrid Konomi{:}

{:al}Znj. Ingrid Konomi është pedagoge e Fakultetit Ekonomik në degën e Financës. Znj. Konomi ka qenë Dekane e Fakultetit Ekonomik në Albanian University. Pas përfundimit të Doktoraturës është angazhuar dhe si experte financiare në disa projekte. [embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=r-0LW9Mt6MI[/embedyt]{:}{:en}[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=r-0LW9Mt6MI[/embedyt]{:}

Details