“Raporti vjetor 2016/2017 mbi SME-të Europiane”: Rimëkëmbja e SME-ve vazhdon.

Publikohet “Raporti vjetor 2016/2017 mbi SME-të Europiane”. Ky raport paraqet lajme të mira: rimëkëmbja e SME-ve vazhdon. Raporti vjetor, i përgatitur në baza vjetore, ofron një përmbledhje të madhësisë, strukturës dhe rëndësisë së SME -ve në ekonominë evropiane dhe një pasqyrë të ecurisë së kaluar dhe të parashikuar të SME-ve nga viti 2008 në 2018.…

Tregtia e jashtme, Korrik 2017

Në Korrik 2017 eksportet e mallrave arritën vlerën 25 mld lekë, duke u rritur me 9,7 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe me 9,4 %, në krahasim me Qershor 2017. Importet e mallrave në Korrik 2017 arritën vlerën 55 mld lekë, duke u rritur me 9,2 %, në…

Mbështetje e FEI dhe ProCredit Bank për SME-të

Fondi Europian për Investime (FEI) dhe Grupi ProCredit do të ofrojnë një shtesë të fondit prej 450 milionë euro për bizneset novatore SME, duke sjellë në total 820 milion euro për këto biznese. Financimi i mbështetur nga FEI është tashmë i disponueshëm përmes bankave të Grupit ProCredit. Bizneset të cilat mund të kenë akses në…

Amalthia, ferma bio-organike

Ferma Amalthia u krijua në vitin 2015 me një kapacitet total prej 1,800 kokë dhi. Në fermë mbarështohen kryesisht raca dhish të huaj si dhia Alpine apo Murci spanjolle por gjithashtu dhe dhia e Hasit. Kapaciteti aktual i fermës është 400 kokë dhi me një prodhim ditor qumështi gjatë gjithë vitit 200-250 lt në ditë.…

Tregtia e jashtme, Qershor 2017

Në Qershor 2017 eksportet e mallrave arritën vlerën 23 mld lekë, duke u ulur me 0,3 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe me 7,1 %, në krahasim me Maj 2017. Importet e mallrave në Qershor 2017 arritën vlerën 56 mld lekë, duke u rritur me 8,4 %, në…

Mbyllet edicioni i parë i Akademisë Verore për SME

Instituti Shqiptar i SME-ve, SME Albania zhvilloi sot Ceremoninë përmbyllëse të edicionit të parë të Akademisë Verore për SME, organizuar në bashkëpunim me Köstinger Consulting. Në këtë ceremoni ishin prezent pjesëmarrësit e Akademisë Verore: SME në fushat e agropërpunimit, ICT-së, sigurisë, artizanatit, konsulentë që mbështesin sipërmarrjet, si dhe studentë të interesuar në ngritjen e kompanive start-up.…

Akademia verore e SME-ve – Konkurrenca dhe tregu kërkon një biznes “të edukuar”

Të kenë një mirëmenaxhim financiar dhe formulim të strategjive që rrisin shitjet dhe fitimet. Këto do të jenë  pikat bazë që po përcillen për sipërmarrësit me nisjen e Akademisë Verore për SME. Asetila Köstinger, eksperte ndërkombëtare për SME-të, shprehet, se bizneset kanë shumë nevojë të përvetësojnë njohuri të reja teorike dhe praktike, në mënyrë që…