“Raporti vjetor 2016/2017 mbi SME-të Europiane”: Rimëkëmbja e SME-ve vazhdon.

Publikohet “Raporti vjetor 2016/2017 mbi SME-të Europiane”. Ky raport paraqet lajme të mira: rimëkëmbja e SME-ve vazhdon. Raporti vjetor, i përgatitur në baza vjetore, ofron një përmbledhje të madhësisë, strukturës dhe rëndësisë së SME -ve në ekonominë evropiane dhe një pasqyrë të ecurisë së kaluar dhe të parashikuar të SME-ve nga viti 2008 në 2018.…

{:al}Akademia Verore e SME-ve, 10–15 korrik 2017{:}{:en}SME Summer Academy, July 10–15th, 2017{:}

{:al} Instituti Shqiptar i SME-ve – SME Albania – në bashkëpunim me Köstinger Consulting ju njofton organizimin e edicionit të parë të Akademisë Verore të SME-ve në datat 10–15 korrik 2017, në Qendrën Rinore Tiranë. Akademia Verore e SME-ve është një program 6-ditor që i ofron SME-ve, bazën e nevojshme teorike dhe praktike që atyre u nevojitet për t’u…

Ndërmarrjet shqiptare rriten me 5,5% për vitin 2016

Regjistri i ndërmarrjeve në fund të vitit 2016 numëron 160.679 ndërmarrje aktive, duke shënuar një rritje prej 5,5 %, krahasuar me vitin 2015. Deri në fund të viti 2016, numri i fermerët të cilët janë regjistruar në zyrat e tatimeve janë 31.372. Ekonomia shqiptare është e përqendruar kryesisht në aktivitetin tregtar, fenomen i cili vihet…

iACT – unë nuk kam më frikë të flas!

Pjesa dërrmuese e studimeve tregojnë se frika më e madhe e njerëzve është të folurit në publik. Në ShBA,74% e burrave dhe grave vuajnë nga ankthi i podiumit dhe fjalimit përballë të tjerëve – kjo është një shifër 3 në 4 njerëz. Po ti, a ndjen stres kur duhet të prezantosh idenë tënde përballë auditorit?…