“Raporti vjetor 2016/2017 mbi SME-të Europiane”: Rimëkëmbja e SME-ve vazhdon.

Publikohet “Raporti vjetor 2016/2017 mbi SME-të Europiane”. Ky raport paraqet lajme të mira: rimëkëmbja e SME-ve vazhdon. Raporti vjetor, i përgatitur në baza vjetore, ofron një përmbledhje të madhësisë, strukturës dhe rëndësisë së SME -ve në ekonominë evropiane dhe një pasqyrë të ecurisë së kaluar dhe të parashikuar të SME-ve nga viti 2008 në 2018.…

Akademia verore e SME-ve – Konkurrenca dhe tregu kërkon një biznes “të edukuar”

Të kenë një mirëmenaxhim financiar dhe formulim të strategjive që rrisin shitjet dhe fitimet. Këto do të jenë  pikat bazë që po përcillen për sipërmarrësit me nisjen e Akademisë Verore për SME. Asetila Köstinger, eksperte ndërkombëtare për SME-të, shprehet, se bizneset kanë shumë nevojë të përvetësojnë njohuri të reja teorike dhe praktike, në mënyrë që…

{:al}Akademia Verore e SME-ve, 10–15 korrik 2017{:}{:en}SME Summer Academy, July 10–15th, 2017{:}

{:al} Instituti Shqiptar i SME-ve – SME Albania – në bashkëpunim me Köstinger Consulting ju njofton organizimin e edicionit të parë të Akademisë Verore të SME-ve në datat 10–15 korrik 2017, në Qendrën Rinore Tiranë. Akademia Verore e SME-ve është një program 6-ditor që i ofron SME-ve, bazën e nevojshme teorike dhe praktike që atyre u nevojitet për t’u…

Ndërmarrjet shqiptare rriten me 5,5% për vitin 2016

Regjistri i ndërmarrjeve në fund të vitit 2016 numëron 160.679 ndërmarrje aktive, duke shënuar një rritje prej 5,5 %, krahasuar me vitin 2015. Deri në fund të viti 2016, numri i fermerët të cilët janë regjistruar në zyrat e tatimeve janë 31.372. Ekonomia shqiptare është e përqendruar kryesisht në aktivitetin tregtar, fenomen i cili vihet…

iACT – unë nuk kam më frikë të flas!

Pjesa dërrmuese e studimeve tregojnë se frika më e madhe e njerëzve është të folurit në publik. Në ShBA,74% e burrave dhe grave vuajnë nga ankthi i podiumit dhe fjalimit përballë të tjerëve – kjo është një shifër 3 në 4 njerëz. Po ti, a ndjen stres kur duhet të prezantosh idenë tënde përballë auditorit?…