{:al}Banka e Shqipërisë, BERZH dhe komuniteti i biznesit diskutojnë qasjen e SME-ve në financa përmes faktoringut{:}{:en}Bank of Albania, EBRD and business community discuss SME access to finance through factoring{:}

{:al} Mbështetja e konkurrueshmërisë së sektorit privat duke lehtësuar qasjen e Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme në financa dhe duke nxitur një mjedis të mundshëm biznesi, Banka e Shqipërisë dhe BERZH mbajtën një seminar për faktoringun në Tiranë këtë javë. Diskutimet u përqëndruan gjithashtu në mënyrat që nevojiten për të mbështetur tregtinë vendase dhe…