“Raporti vjetor 2016/2017 mbi SME-të Europiane”: Rimëkëmbja e SME-ve vazhdon.

Publikohet “Raporti vjetor 2016/2017 mbi SME-të Europiane”. Ky raport paraqet lajme të mira: rimëkëmbja e SME-ve vazhdon. Raporti vjetor, i përgatitur në baza vjetore, ofron një përmbledhje të madhësisë, strukturës dhe rëndësisë së SME -ve në ekonominë evropiane dhe një pasqyrë të ecurisë së kaluar dhe të parashikuar të SME-ve nga viti 2008 në 2018.…

Ndërmarrjet shqiptare rriten me 5,5% për vitin 2016

Regjistri i ndërmarrjeve në fund të vitit 2016 numëron 160.679 ndërmarrje aktive, duke shënuar një rritje prej 5,5 %, krahasuar me vitin 2015. Deri në fund të viti 2016, numri i fermerët të cilët janë regjistruar në zyrat e tatimeve janë 31.372. Ekonomia shqiptare është e përqendruar kryesisht në aktivitetin tregtar, fenomen i cili vihet…

iACT – unë nuk kam më frikë të flas!

Pjesa dërrmuese e studimeve tregojnë se frika më e madhe e njerëzve është të folurit në publik. Në ShBA,74% e burrave dhe grave vuajnë nga ankthi i podiumit dhe fjalimit përballë të tjerëve – kjo është një shifër 3 në 4 njerëz. Po ti, a ndjen stres kur duhet të prezantosh idenë tënde përballë auditorit?…

BERZH mbeshtetje SME-ve shqiptare per te nxitur nderkombetarizimin e tyre.

Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim në bashkëpunim me Rrjetin e Konsulentëve Shqiptarë (ACN) organizuan një forum biznesi për sipërmarësit në Shqipëri me temën “Si të mbështesim ndërkombëtarizimin e Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme“. Me fonde nga Bashkimi Evropian, BERZH po implementon programin Këshillimor për Bizneset e Vogla në Shqipëri duke ndihmuar ndërmarrjet e…