Thirrje për aplikime Akademia e SME-ve 2021: TREGTIA ONLINE– Sfidat e SME-ve Instituti Shqiptar i SME-ve “SME Albania” në bashkëpunim me Fondacionin Konrad Adenauer  do të organizojnë trajnimin e sipërmarrjeve me temë: TREGTIA ONLINE–Sfidat e SME-ve Sipërmarrje të vogla dhe të mesme do të kenë mundësinë të pajisen me njohuritë bazë lidhur me tregtinë online, barrierat…

“Raporti vjetor 2016/2017 mbi SME-të Europiane”: Rimëkëmbja e SME-ve vazhdon.

Publikohet “Raporti vjetor 2016/2017 mbi SME-të Europiane”. Ky raport paraqet lajme të mira: rimëkëmbja e SME-ve vazhdon. Raporti vjetor, i përgatitur në baza vjetore, ofron një përmbledhje të madhësisë, strukturës dhe rëndësisë së SME -ve në ekonominë evropiane dhe një pasqyrë të ecurisë së kaluar dhe të parashikuar të SME-ve nga viti 2008 në 2018.…

Tirana SME Week 2017: Speed up to Europe

Instituti Shqiptar i SME-ve “SME Albania” me mbështetjen e Ambasadës Hollandeze dhe Cooperazione Italiana do të organizojë aktivitetin me temë “Tirana SME Week 2017: Speed up to Europe”, në datat 16 dhe 17 Nëntor 2017 pranë ambienteve të Telekom Mobile, Rruga Ibrahim Rugova, Tiranë. Java e SME-ve është një fushatë pan-evropiane që synon të promovojë…

Bashkëpunim mes SME ALBANIA dhe BLG, Akademia për zhvillimin e sipërmarrësve shqiptarë

59% e të rinjve shqiptarë janë të prirur drejt sipërmarrjes. Megjithatë shumë pak prej tyre dinë nga t’ia nisin. “Shpk, Sha, qasje në kredi: janë koncepte të panjohura për pjesën më të madhe prej tyre. Kjo për faj të një sistemi trajnimi shumë teorik dhe jo-praktik, boshllëqet e të cilit po përpiqemi të përmirësojmë “, -tha…

{:al}Banka e Shqipërisë, BERZH dhe komuniteti i biznesit diskutojnë qasjen e SME-ve në financa përmes faktoringut{:}{:en}Bank of Albania, EBRD and business community discuss SME access to finance through factoring{:}

{:al} Mbështetja e konkurrueshmërisë së sektorit privat duke lehtësuar qasjen e Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme në financa dhe duke nxitur një mjedis të mundshëm biznesi, Banka e Shqipërisë dhe BERZH mbajtën një seminar për faktoringun në Tiranë këtë javë. Diskutimet u përqëndruan gjithashtu në mënyrat që nevojiten për të mbështetur tregtinë vendase dhe…