{:al}Markat, Patentat dhe Pronësia Industriale, Z. Elvin Lako{:}{:en}Markat, Patentat dhe Pronësia Industriale, Z. Elvin Lako {:}

{:al}Në intervistën e kësaj jave në rubrikën “Pyet Ekspertin”, Elvin Lako, Drejtori i Përgjithshëm i DPPM na jep detaje për mënyrën e funksionimit të Markave, Patentatave dhe Pronësisë Industriale në Shqipëri. Për më tepër informacion referojuni intervistës.[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=WdvrGpHFkWs[/embedyt]{:}{:en}[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=WdvrGpHFkWs[/embedyt]{:}