Thirrje për aplikime Akademia e SME-ve 2021: TREGTIA ONLINE– Sfidat e SME-ve Instituti Shqiptar i SME-ve “SME Albania” në bashkëpunim me Fondacionin Konrad Adenauer  do të organizojnë trajnimin e sipërmarrjeve me temë: TREGTIA ONLINE–Sfidat e SME-ve Sipërmarrje të vogla dhe të mesme do të kenë mundësinë të pajisen me njohuritë bazë lidhur me tregtinë online, barrierat…