SME Albania prezantohet në Akademinë e Biznesit

SME Albania prezantoi platformën e saj përballë studentëve të  Akademisë së Biznesit. Studentët jane potenciali i sipërmarrësve të rinj, administratorëve, konsulenteve dhe shumë profesioneve që lidhen direkt apo indirekt me sipërmarrjen. SME Albania një ndër objektivat e saj ka nxitjen e sipemarrjeve të reja Start Up si dhe motivimin e të rinjve nëpërmjet komunikimit interaktiv…

Details

{:al}MZHETTS hap thirrjen për projektet në fushën e turizmit.{:}{:en}MZHETTS hap thirrjen per projektet ne fushen e turizmit.{:}

{:al} Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes ka hapur thirrjen e parë për vitin 2017 për projekt-propozimet në fushën e turizmit. Qëllimi kryesor i kësaj thirrje është të forcojë konkurrencën dhe qëndrueshmërinë e sektorit të turizmit në Shqipëri, duke inkurajuar zgjerimin e sezonit turistik nëpërmjet diversifikimit të produktit turistik me modele inovative dhe…

Details

{:al}Markat, Patentat dhe Pronësia Industriale, Z. Elvin Lako{:}{:en}Markat, Patentat dhe Pronësia Industriale, Z. Elvin Lako {:}

{:al}Në intervistën e kësaj jave në rubrikën “Pyet Ekspertin”, Elvin Lako, Drejtori i Përgjithshëm i DPPM na jep detaje për mënyrën e funksionimit të Markave, Patentatave dhe Pronësisë Industriale në Shqipëri. Për më tepër informacion referojuni intervistës.[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=WdvrGpHFkWs[/embedyt]{:}{:en}[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=WdvrGpHFkWs[/embedyt]{:}

{:al}Statistika mbi Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme, 99.9% jane NVM{:}{:en}Statistika mbi Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme, 99.9% jane NVM{:}

{:al}Instat ka publikuar studimin e rradhës mbi ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM), në Shqipëri për vitin 2015. Statistikat shprehin se:  99,9 % të ndërmarrjeve aktive e zënë NVM. Sektori i tregtisë mbizotëron në numrin e ndërmarrjeve aktive me 43,1 %, i ndjekur nga sektori i shërbimeve të tjera me 19,3 %. Përqindjen më të…

Details

{:al}Sesioni i 121-të i Panairit të Importit dhe Eksportit të Kinës{:}{:en}The 121th session of China Import and Export Fair{:}

{:al}Sesioni i 121-të I Panairit të Importit dhe Eksportit të Kinës (në vazhdim referuar si Panairi Kanton). Që prej sesionit të tij të 101 në prill të vitit 2007, Panairi i Kantonit ka krijuar një pavjon ndërkombëtar të përshtatur posaçërisht për kompamitë e huaja. Pavjoni ndërkombëtar i Panairit të Kantonit do të mbahet në 15-19…

Details