Luna Art

“Luna Art”, frymëzimi për të rinjtë që duan të kenë biznesin e tyre

“Ngri një sipërmarrje që të fal emocione positive ” ky  eshte motivi i Hënës , vajzës 26 vjeçare nga qyteti i Beratit. Ajo i mëshon fort faktit që cdo i ri  i cili ka një ide të veçantë biznesi të frymëzohet  e të bëhet pjesë e një sipërmarrje të re. E diplomuar për Financë, krahas punës…

Details

BERZH mbeshtetje SME-ve shqiptare per te nxitur nderkombetarizimin e tyre.

Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim në bashkëpunim me Rrjetin e Konsulentëve Shqiptarë (ACN) organizuan një forum biznesi për sipërmarësit në Shqipëri me temën “Si të mbështesim ndërkombëtarizimin e Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme“. Me fonde nga Bashkimi Evropian, BERZH po implementon programin Këshillimor për Bizneset e Vogla në Shqipëri duke ndihmuar ndërmarrjet e…

Details

Ecuria e Tregtisë së Jashtme

Eksportet shqiptare në pesë vitet e fundit (2012-2016) kanë ndjekur një trend rritës, duke përjashtuar vitin 2015, në të cilin ato kanë pësuar ulje. Rritja mesatare e eksporteve rezulton me 4,6 %. Nga ana tjetër, importet gjatë këtij 5 vjeçari kanë shfaqur një ecuri të luhatshme e cila ka rezultuar në një rritje mesatare 1,4…

Details

Bimët medicinale, kompania shqiptare “pushton” tregun botëror

Nuk është ekzagjerim nëse themi se Shqipëria është lider botëror në prodhimin edhe eksportimin e bimëve medicinale, të cilat pa frikë mund t’i cilësojmë si një lloj eliksiri i ekonomisë tonë. Bimë të egra mjekësore dhe aromatike gjenden në sasi të mëdha në fushat dhe malet tona, duke krijuar kështu një mundësi punësimi për rreth…

Details

Hapet thirrja për aplikim: COS-CLUSINT-2016-03-01, Ndërkombëtarizimi i Klasterave

Objektivi kryesor i kësaj thirrje është të intensifikojë bashkëpunimin e klasterave dhe rrjetit të biznesit në vendet e Europes dhe vendet kandidate, si dhe të mbështesë ngritjen e “Partneritetit Strategjik Europian të Klasterave”, për të udhëhequr bashkëpunimin ndërkombëtar të klasterave drejt interesave strategjike për vendet e treta dhe përtej Europës dhe se fundi te mbeshtese…

Details

Hapet thirrja për projektet e përbashkëta, fondi 25 mln euro për Itali-Shqipëri-Mali i Zi

Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes bëri me dije se ka hapur thirrjen e parë për projektet e përbashkëta territoriale Itali-Shqipëri-Mali i Zi,  pjesë e programit Interreg IPA që përfshin tre shtete. Fondi i vënë në dispozicion për projektet e propozuara është 25 milionë euro, nga të cilat 85 për qind mbulohen nga…

Details