{:al}Banka e Shqipërisë, BERZH dhe komuniteti i biznesit diskutojnë qasjen e SME-ve në financa përmes faktoringut{:}{:en}Bank of Albania, EBRD and business community discuss SME access to finance through factoring{:}

{:al} Mbështetja e konkurrueshmërisë së sektorit privat duke lehtësuar qasjen e Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme në financa dhe duke nxitur një mjedis të mundshëm biznesi, Banka e Shqipërisë dhe BERZH mbajtën një seminar për faktoringun në Tiranë këtë javë. Diskutimet u përqëndruan gjithashtu në mënyrat që nevojiten për të mbështetur tregtinë vendase dhe…

Details

Mbyllet edicioni i parë i Akademisë Verore për SME

Instituti Shqiptar i SME-ve, SME Albania zhvilloi sot Ceremoninë përmbyllëse të edicionit të parë të Akademisë Verore për SME, organizuar në bashkëpunim me Köstinger Consulting. Në këtë ceremoni ishin prezent pjesëmarrësit e Akademisë Verore: SME në fushat e agropërpunimit, ICT-së, sigurisë, artizanatit, konsulentë që mbështesin sipërmarrjet, si dhe studentë të interesuar në ngritjen e kompanive start-up.…

Details

Akademia verore e SME-ve – Konkurrenca dhe tregu kërkon një biznes “të edukuar”

Të kenë një mirëmenaxhim financiar dhe formulim të strategjive që rrisin shitjet dhe fitimet. Këto do të jenë  pikat bazë që po përcillen për sipërmarrësit me nisjen e Akademisë Verore për SME. Asetila Köstinger, eksperte ndërkombëtare për SME-të, shprehet, se bizneset kanë shumë nevojë të përvetësojnë njohuri të reja teorike dhe praktike, në mënyrë që…

Details

{:al}Akademia Verore e SME-ve, 10–15 korrik 2017{:}{:en}SME Summer Academy, July 10–15th, 2017{:}

{:al} Instituti Shqiptar i SME-ve – SME Albania – në bashkëpunim me Köstinger Consulting ju njofton organizimin e edicionit të parë të Akademisë Verore të SME-ve në datat 10–15 korrik 2017, në Qendrën Rinore Tiranë. Akademia Verore e SME-ve është një program 6-ditor që i ofron SME-ve, bazën e nevojshme teorike dhe praktike që atyre u nevojitet për t’u…

Details