{:al}Histori suksesi me “Artizanët e Antigonesë”, si tradita kthehet në biznes{:}{:en}The success story of “Antigonea Artisans”: how tradition has become a business{:}

{:al} Mundësi për të jetuar duke punuar, është edhe trashëgimia. Natyra, ambienti, profesionet, jane baza e orientimit pët të fituar duke promovuar. Mbartësit e trashëgimisë janë në kohën e duhur për të vënë në lëvizje mundësitë dhe aftësitë, si për shembull: Qëndistarët, mjeshtrat e veshjeve popullore, gatimeve tradicionale, përpunuesit e gurit, drurit e të punimeve…