SME Albania prezantohet në Akademinë e Biznesit

SME Albania prezantoi platformën e saj përballë studentëve të  Akademisë së Biznesit. Studentët jane potenciali i sipërmarrësve të rinj, administratorëve, konsulenteve dhe shumë profesioneve që lidhen direkt apo indirekt me sipërmarrjen. SME Albania një ndër objektivat e saj ka nxitjen e sipemarrjeve të reja Start Up si dhe motivimin e të rinjve nëpërmjet komunikimit interaktiv…

{:al}2 sekrete që duhet t’i dish para se të vendosësh të zgjerosh kompaninë{:}{:en}2 Simple Secrets You Need to Know Before Scaling Your Company{:}

{:al} Gjithëkush mund t’a bëjë listën e elementëve që nevojiten për një rritje të shpejtë të kompanisë: Infrastruktura, modeli i biznesit, kapitali, plani strategjik. Megjithatë, ka dy barriera më pak të njohura që sipërmarrësit i mbajnë si kryevepra strategjike. Nëse ju dëshironi të largoni barërat e keqija nga kopshti, spërkatini me produkte, përbërësit e të…

{:al}Rrjeti i sipërmarrësve: 7 mënyra për të krijuar një lidhje{:}{:en}Networking for Entrepreneurs: 7 Ways to Make a Connection{:}

{:al}Pronarët e suksesshëm të biznesit të vogël e dinë që ata kanë arritur në pikën ku janë sot falë njerëzve që i ndihmuan përgjatë rrugëtimit të tyre. Një rrjet i fuqishëm profesional mund të të ndihmojë të arrish gjera që nuk do i kishe arritur dot asnjëherë vet duke u nisur nga zgjidhjet e problemeve…

{:al}4 mënyrat me të cilat bizneset e vogla mund të fitojnë kundër konkurrentëve të mëdhenj{:}{:en}4 Ways Small Businesses Can Compete Against the Major Competitors{:}

{:al}Lëvizja në një qytet të ri apo në një punë të re mund të jetë e frikshme, është e vështirë të gjendet strehim, të lëvizen sendet personale e më e vështira është përballja më njërëz e ambient jo të këndshëm në vëndin pritës. E njëjta gjë vlen edhe për bizneset e vogla që janë duke…