Regjistri i ndërmarrjeve në Shqipëri për vitin 2023

“Regjistri i ndërmarrjeve në Shqipëri për vitin 2023” përmban të dhëna statistikore për njësitë ekonomike aktive që ushtrojnë aktivitet ekonomik brenda territorit të Shqipërisë. Këto ndërmarrje aktive në vendin tonë, bazuar edhe në shifrat zyrtare të publikuara nga INSTAT, paraqiten si më poshtë: 130.338 është numri i ndërmarrjeve në fund të vitit 2023 duke shënuar…