Bashkëpunim mes SME ALBANIA dhe BLG, Akademia për zhvillimin e sipërmarrësve shqiptarë

59% e të rinjve shqiptarë janë të prirur drejt sipërmarrjes. Megjithatë shumë pak prej tyre dinë nga t’ia nisin. “Shpk, Sha, qasje në kredi: janë koncepte të panjohura për pjesën më të madhe prej tyre. Kjo për faj të një sistemi trajnimi shumë teorik dhe jo-praktik, boshllëqet e të cilit po përpiqemi të përmirësojmë “, -tha…