SME Albania prezantohet në Akademinë e Biznesit

SME Albania prezantoi platformën e saj përballë studentëve të  Akademisë së Biznesit. Studentët jane potenciali i sipërmarrësve të rinj, administratorëve, konsulenteve dhe shumë profesioneve që lidhen direkt apo indirekt me sipërmarrjen. SME Albania një ndër objektivat e saj ka nxitjen e sipemarrjeve të reja Start Up si dhe motivimin e të rinjve nëpërmjet komunikimit interaktiv…