{:al}Pyet Ekspertin! Krijimi i partneriteteve, Znj. Ingrid Konomi{:}{:en}Ask the expert! PhD. Ingrid Konomi{:}

{:al}Znj. Ingrid Konomi është pedagoge e Fakultetit Ekonomik në degën e Financës. Znj. Konomi ka qenë Dekane e Fakultetit Ekonomik në Albanian University. Pas përfundimit të Doktoraturës është angazhuar dhe si experte financiare në disa projekte. [embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=r-0LW9Mt6MI[/embedyt]{:}{:en}[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=r-0LW9Mt6MI[/embedyt]{:}