{:al}Uthull “Made In Albania”, historia e punishtes që sot eksporton produkte jashtë vendit{:}{:en}Vinegar “Made in Albania”, the story of the manufacturer that today exports products abroad{:}

{:al} Ndonëse nuk është një produkt i konsumit të përditshëm, uthulla s’mund të mungojë në kuzhinën tonë, aq më tepër kur ajo prodhohet në mënyrë natyrale. I tillë është rasti i kompanisë “Agro Fruit” në Korçë, e cila ka nisur me prodhimin e uthullës që në vitin 2010 dhe sot pas rreth shtatë vitesh e…

{:al}Histori suksesi me “Artizanët e Antigonesë”, si tradita kthehet në biznes{:}{:en}The success story of “Antigonea Artisans”: how tradition has become a business{:}

{:al} Mundësi për të jetuar duke punuar, është edhe trashëgimia. Natyra, ambienti, profesionet, jane baza e orientimit pët të fituar duke promovuar. Mbartësit e trashëgimisë janë në kohën e duhur për të vënë në lëvizje mundësitë dhe aftësitë, si për shembull: Qëndistarët, mjeshtrat e veshjeve popullore, gatimeve tradicionale, përpunuesit e gurit, drurit e të punimeve…

{:al}SME{:}{:en}SME{:}

{:al} SME Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (SME-të) përfaqesojnë 99% të të gjitha bizneseve në BE.Përkufizimi i SME-ve është i rëndësishëm për të patur akses në programe financiare dhe mbështetëse të BE-së të cilat synojnë pikërisht këto ndërmarrje. Cfarë është një SME? SME-të janë përkufizuar në legjislacionin e BE në rekomandimin 2003/361. Faktoret kryesorë…